Województwo lubelskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Grzegorz Krzyszycha

Pan Grzegorz Krzyszycha już od kilkunastu lat obejmuje swoim wsparciem psychologicznym osoby ze szczególnymi potrzebami, pomaga przejść trudne chwile stopniowej utraty zdrowia. Grzegorz świadczy swoja pomoc także jako wolontariusz, nie raz niósł pomoc materialną. Od dwóch lat wspiera i pracuje na rzecz poprawy dobrostanu psychicznego osobom z niepełnosprawnością między innymi wzroku wśród uchodźców wojennych na terenie naszego województwa.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Halina Walczykiewicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła nr 4 w Lublinie oraz Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, które zrzesza zarówno osoby chore na cukrzycę, jak również z chorobami oczu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, organizacji wyjazdów, spotkań integracyjnych, spotkań ze specjalistami, lekarzami, przedstawicielami farmaceutycznymi. Od wielu lat poświęca swój czas osobom potrzebującym między innymi przez dwie kadencje pełniła funkcje Członka Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Zainicjowała wiele zmian dotyczących usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Lucyna Bartnik

Działa w lokalnej społeczności na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez pomoc w wypełnianiu dokumentacji administracyjno-księgowej. Zna prawo pracy oraz prawa przysługujące osobom ze szczególnymi potrzebami na rynku pracy oraz w administracji państwowej. Jeżeli czegoś P. Lucyna nie wie to możesz być pewien, że dowie się po to aby Ci pomóc. Zawsze służy pomocą podczas umawiania terminów wizyt do lekarzy. Zawodowo od ponad 30 lat pracowała w firmach zaopatrujących osoby niepełnosprawne w sprzęt ułatwiający funkcjonowanie

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Agnieszka Kancik

Pani Agnieszka od lat promuje aktywizację zawodową w środowiskach osób z niepełnosprawnościami. Pracowała jako wolontariusz, a na co dzień zawodowo udziela wsparcia psychologicznego osobom ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ewa Dados

Polska dziennikarka związana z PR Lublin, inicjatorka ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizowanej przez Radio Lublin. Odznaczona Orderem Uśmiechu. Laureatka konkursu Lodołamacze. Pani Ewa wprowadzała około 30 lat temu do radia tematykę niepełnosprawności i prowadziła miedzy innymi program podczas którego uczyła alfabetu brajla dzieci widzące. Obecnie Pani Ewa prowadzi wtorkowe audycje pod tytułem "Pożyteczni" w celu przybliżania opinii publicznej działalności OPP

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wiktoria Małaj

Mimo bardzo młodego wieku Pani Wiktoria Małaj zdążyła już zdobyć doświadczenie jako wolontariuszka podczas wyjazdów integracyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz prowadziła zajęcia artystyczne w gronie osób niewidomych oraz niedowidzących. Pani Wiktoria jest także autorką tekstów w miesięczniku HELP, w których poruszała tematykę niepełnosprawności. Pani Wiktoria pasjonuje się także jazda konną, uczy się w kierunku radiologii a nocami oddaje się swojej pasji pisania powieści. Właśnie światło dzienne ujrzała jej pierwsza powieść pt.:”One of the stars” dostępna na platformie wattpad.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 18 za podejmowane działania dostosowawcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w celu umożliwienia korzystania jak najszerszemu gronu osób ze szczególnymi potrzebami. Plany tyflograficzne umożliwią osobom niewidomym i niedowidzącym zorientować się w terenie.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Gminy Jabłonna

Osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Urząd został wyposażony w pętlę indukcyjną zainstalowaną z myślą o komforcie osób słabosłyszących aby wszyscy czuli się w Urzędzie Gminy Jabłonna swobodnie i mogli bez problemu załatwiać swoje sprawy. Na drzwiach oraz schodach naklejono paski, dzięki którym osoby niedowidzące bezpieczniej mogą poruszać się po budynku. Na korytarzach są rozmieszczone piktogramy czyli specjalne obrazki, które pokazują jak dość do biura obsługi interesanta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji od lat prowadzi politykę wspierania edukacji osób z niepełnosprawnościami i podejmuje szereg działań w celu usprawnienia funkcjonowania na terenie uczelni. Na uczelni pojawiły się rozwiązania architektoniczne ale wiadomo, że uczelnia od lat zatrudnia asystentów osób niepełnosprawnych, planuje transport osobom z niepełnosprawnością ruchową z domu na uczelnię i z uczelni do domu. WSEI zaopatrzył się w specjalistyczny sprzęt powiększający do dyspozycji studentów.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!