Województwo podkarpackie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agata Ziobrowska

Pani Agata Ziobrowska mieszka w województwie podkarpackim. Studiowała pedagogikę specjalną i psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS. Aktualnie pracuje właśnie w tym zawodzie. Prowadzi prywatny gabinet i współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie zdrowia psychicznego. W ramach swoich usług wspiera także osoby niewidome i słabowidzące, organizując dla nich grupy wsparcia i prowadząc indywidualne poradnictwo zarówno stacjonarnie na terenie województwa podkarpackiego, jak i online z grupą osób niewidomych i słabowidzących z województwa lubelskiego. Problemy te są jej bliskie choćby z powodu własnej niepełnosprawności.

Agata Ziobrowska - zagłosuj

Iwona Tabaczek - Bejster

Pani Iwona Tabaczek - Bejster jest wieloletnią pracowniczką Biura Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, angażuje się w pomoc i aktywizację studentów z różnymi problemami, m.in. osób z niepełnosprawnością wzroku. Od dłuższego czasu Pani Iwona współpracuje z rzeszowskim oddziałem Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem, m.in. poprzez zaangażowanie się w organizację i prowadzenie Regionalnej Konferencji REHA.

Iwona Tabaczek - Bejster - zagłosuj

Zofia Brodzicka

Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych od lat niezmordowanie wspiera osoby niewidome i słabowidzące. Jej zaangażowanie i empatia przynoszą wymierne efekty w postaci licznych inicjatyw. Dzięki jej determinacji i innowacyjnym pomysłom społeczność lokalna zyskała nowe możliwości integracji i samodzielności. Pani Brodzicka jest wzorem do naśladowania, inspirując innych do działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jej praca to dowód, że bariery istnieją po to, by je przekraczać.

Zofia Brodzicka - zagłosuj

MEDIA

Kurier Rzeszowski

Kurier Rzeszowski dostosowuje treści dla osób niewidomych i słabowidzących, oferując artykuły w formacie dostępnych plików audio oraz dopasowane do czytników ekranu. Gazeta angażuje się w promocję działań na rzecz osób niewidomych i słabowidzących publikując artykuły dotyczące problemów, sukcesów i wydarzeń związanych z osobami niepełnosprawnymi. Poprzez artykuły edukacyjne Kurier Rzeszowski podnosi świadomość społeczną na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby niewidome i słabowidzące.

Kurier Rzeszowski - zagłosuj

Polskie Radio Rzeszów

Radio Rzeszów tworzy audycje specjalnie dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym, takie jak programy informacyjne czy kulturalne. Oferuje interaktywne programy - osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość uczestniczenia w dyskusjach, zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Radio współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, co może skutkować lepszym zrozumieniem ich potrzeb i większym wsparciem dla ich społeczności.

Polskie Radio Rzeszów - zagłosuj

Radio Feniks

Radio Feniks tworzy programy edukacyjne i informacyjne, angażując się w tematy takie jak nowe technologie wspomagające czy prawa osób z niepełnosprawnościami. Rozpowszechnia wśród społeczeństwa akademickiego informacje na temat osób z niepełnosprawnościami, m.in. niewidomych i słabowidzących.

Radio Feniks - zagłosuj

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Muzeum Dobranocek realizuje politykę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ekspozycje oznaczone są tabliczkami w alfabecie brajla. Znajduje się tam tyflograficzny plan sal wystawienniczych z podpisami w brajlu. Na ekspozycji znajdują się tyflografiki, które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie, dzięki nim zwiedzający mogą poznawać postaci z dobranocek poprzez dotyk. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą korzystać z publikacji „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” opracowanej w druku brajlowskim i transparentnym z 20 dotykowymi ilustracjami.

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie - zagłosuj

Muzeum- Zamek w Łańcucie

Muzeum organizuje specjalne warsztaty i zajęcia edukacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących, które nie tylko przybliżają historię zamku, ale także umożliwiają interakcję z eksponatami w sposób dostosowany do ich potrzeb. Personel muzeum jest przeszkolony w zakresie komunikacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi, co zapewnia lepsze wsparcie i komfort zwiedzającym.

Muzeum- Zamek w Łańcucie - zagłosuj

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE"

Od 1999 roku Klub objął zasięgiem działania całe województwo. W swoim statucie przyjął za zadanie organizację i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością wzroku.

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE" - zagłosuj